Rođena u gradu u kojem sam učila tuđi jezik, bila sam svjedokom kako moj narod zaboravlja na svoje korijene. Odrastajući u porodici koja se koliko-toliko trudila da me odgoji u vjeri, vremenom sam shvaćala koliko je to zapravo bitan faktor, ako ne i presudan u mom životu.

Razmišljala sam kroz osnovnu školu šta da odaberem od srednjih škola. Bilo je tu svakakvih ideja, ali nijedna me kao medresa nije vukla, nekom nevidljivom silom. Na kraju, odnosno na mom novom početku,  došla sam ovdje. Iako zna biti i teško,  medresanski život je najbolja i jedina prava opcija koju mladi ljudi mogu odabrati.

Svi su govorili kako ću se upisom u medresu morati odreći dosta stvari i ja ih se, hvala dragome Bogu,  odričem. Odričem se onog što ne valja. Jer, medresa i jeste ustanova koja nas mijenja u bolje osobe i vjernike. Istina je da, koračajući medresanskim hodnicima, vidimo jasniju i bolju budućnost, jer nam medresa otvara nove vidike u životu.


Svakako da je ova škola najbolji izbor u današnjem vremenu i nikada, ni medresu, ni sve što medresa nosi sa sobom, ne bih mijenjala ni za bilo koju drugu školu, jer nijedna ne pruža ono što medresa pruža - bolju i sigurniju budućnost.  

                                                                        Ajlana Borčilo, I C razred Karađoz-begove medrese