Akcija „Kurban za Karađoz-begovu medresu“ uspješno se realizuje i ove godine, a izvršiti uplate za kurban u ovu najstariju odgojno-obrazovnu instituciju u Hercegovini svi oni koji su to željeli imali su priliku učiniti u protekla dva mjeseca. 

Akciji se odazvao veliki broj džematlija sa područja Muftijstva mostarskog, bez obzira na trenutnu situaciju u kojoj se zatekao cijeli svijet, te su uplatom kurbana u Karađoz-begovu medresu željeli pomoći pri ishrani njenim učenicima i učenicama.

Tokom perioda uplate kurbana u Karađoz-begovu medresu uplaćen je veliki broj kurbana, a određeni dio bit će proslijeđen i pojedinim društveno-socijalnim organizacijama, poput bolnica, dječijih domova, domova za stara i iznemogla lica, koje djeluju u našem gradu i Hercegovini. To je poseban segment ove akcije koju sprovodi Karađoz-begova medresa, a kojom se trudi obezbijediti kurbansko meso i drugim institucijama u našem gradu i kantonu, te pomoći u ishrani njihovih korisnika. 
Taj vid pomoći Karađoz-begova medresa pruža tokom cijele godine, jer ima za to uslove, a to su hladnjače i komore koje posjeduje i u koje smješta kurbansko meso kako bi, čuvajući ga zdravim, mogla pomoći različite društveno-socijalne organizacije do narednog Kurban-bajrama. 

“Tako će Karađoz-begova medresa pomoći bolnice u Mostaru i Trebinju, dječije domove u Mostaru, Javnu kuhinju Mostar, Izbjeglički-prihvatni centar Salakovac, Centar za stara i iznemogla lica Mostar, dječije domove u Stocu, te pojedine povratničke medžlise, a kako je to radila i prethodnih godina” - ističe profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. 

Ono što je, također, karakteristično za ovu akciju jeste da se nabavka stoke vršila od naših povratnika iz Duvna, Trebinja, Gacka, Podveležja, Nevesinja, a sve shodno primjeni šerijatskih i zdravstvenih propisa, te se na taj način pokušava očuvati veza sa našim povratnicima, ali i određenim dijelom pomoći njihov povratak na rodna ognjišta. 
Stoga je akcija kurbana, a koju sprovodi već godinama Karađoz-begova medresa, više od akcije kojom se pomaže samo ishrana učenika i učenica ove škole. 

“Karađoz-begova medresa je i ove godine realizovala akciju klanja kurbana za potrebe ishrane učenika, te se zahvaljuje svima onima koji su izvršili uplate, uz dovu Uzvišenom da im kurban bude kabul” – poručio je direktor Karađoz-begove medrese. 

Akcija “Kurban za Karađoz-begovu medresu” nastavlja se i u danima Kurban-bajrama, kada će uslijediti žrtvovanje kurbana pred dušu najvećeg vakifa Hercegovine i osnivača Medrese, Karađoz-bega, te podjela kurbanskog mesa uplatiocima kurbana u ovoj akciji.