U Karađoz-begovoj medresi je jučer, 18. februara 2021. godine, održana redovna sjednica Školskog odbora. Sjednica je imala i svečani karakter, jer su na njoj uručene zahvalnice članovima Školskog odbora u proteklom mandatnom periodu. 
Zahvalnice je, kao predsjednik Školskog odbora, uručio mr. Salem efendija Dedović, muftija mostarski. 

Muftija mostarski je zahvalio članovima Školskog odbora u proteklom mandatnom periodu na predanom radu i angažovanju na polju djelovanja Karađoz-begove medrese. Zahvalnice je uručio profesorima Smaji Čolakoviću i Harisi Ćukle, te Šabanu Jelovcu i Dževadu Bašiću. 

Nakon uručivanja zahvalnica i svečanog dijela, nastavljeno je sa sjednicom  u novom sazivu Školskog odbora. 

Foto: Adin Junuzović