Profesori Karađoz-begove medrese su u utorak, 28. marta 2023. godine, posjetili Medžlis Islamske zajednice Livno, Medžlis Islamske zajednice Tomislavgrad i Medžlis Islamske zajednice Glamoč.

Posjete su realizovane u sklopu ramazanskih aktivnosti Karađoz-begove medrese, a njima se želi susresti sa Bošnjacima koji žive na prostoru Muftijstva mostarskog, te glavnim imamima i imamima medžlisā našeg muftijstva. 

Medžlis Islamske zajednice Livno posjetili su profesori: hafiz Aid Tulek, kurra-hafiz Armin Abaza, Šefko Tinjak, Muhamed Purišević i Meadin Mrndžić. Oni su, nakon zajedničkog iftara sa glavnim imamoma, hfz. Mahir efendijom Kevrićem, i imamima, posjetili livanjske džemate, te održali ramazanske vazove. 

Magistar Muhamed Purišević posjetio je džamiju Hadži Ahmeta Dukatara, kurra-hafiz Armin Abaza džemat Guber, profesor Šefko Tinjak džemat Kablići, profesor Meadin Mrndžić džemat Balaguša u kojem ramazansku praksu obavlja naš maturant Bakir Đonlagić, dok je predavanje u džamiji Ćurčinica održao profesor hafiz Aid Tulek, direktor naše škole.

U posjeti Medžlisu Islamske zajednice Tomislavgrad bili su profesori: hafiz Emin Tucović, Harun Macić i Suad Mujakić.

Oni su u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad najprije iftarili sa glavnim imamom, Šemsom efendijom Germićem, i imamima, a potom i posjetili džemate na području navedenog medžlisa. 

Profesor hafiz Emin Tucović posjetio je džemat Stipanjići, mr. Harun Macić džemat Oplećani, dok je mr. Suad Mujakić ramazanski vaz kazivao u džematu Omerovići. 

Zajednički iftar sa našim profesorima priređen je i u Glamoču, gdje je domaćin bio Muhamed efendija Dragolovčanin, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Glamoč. Taj medžlis posjetili su profesori Nazif Garib i Smajo Čolaković. Oni su posjetili džemat Gradske džamije, odnosno džemat Vidimlije, te održali vazove.  

Zahvaljujemo glavnim imamima Medžlisa Islamske zajednice Livno, Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad i Medžlisa Islamske zajednice Glamoč, te imamima ova tri medžlisa, za gostoprimstvo i dugogodišnju lijepu i korisnu saradnju koju Karađoz-begova medresa ima sa istima.