Sa nastupanjem mjeseca rebiu-l-evvela 1439. hidžretske godine Karađoz-begova medresa i 373. generacija maturanata otpočeli su sa ciklusom predavanja „Poslanik, a.s., u priči“, koji će biti realizovan tokom pomenutog mjeseca u atriju Karađoz-begove medrese.

Program je otpočeo odlomkom Časne Knjige, kojeg je proučila maturantica Fatima Cikotić, a kasidu o Poslaniku, a.s., izveo je maturant Džafer Čelenka. Prvo predavanje održao je profesor Suljo Cikotić, pomoćnik direktora za Internat.

Profesor Cikotić  u svom obraćanju osvrnuo se na Poslanikov život i njegovu misiju, ali i naše shvatanje Poslanikovog sunneta i želju da budemo njegovi dostojni sljedbenici.
Zato je u svom obraćanju poručio: „Oni koji su najbogobojazniji, oni koju u svom životu i ljubav i strah i nadu imaju skupa – ljubav prema Gospodaru svih svjetova, strah od onoga što nas očekuje i nadu u Allahovu milost i susret sa Poslanikom – jesu oni čija je vodilja Poslanik, a.s., i njegoov sunnet. Upravo ovo pobrojano treba biti naša vodilja, kada god razmišljamo o Poslaniku, s.a.v.s.“

Osvrćući se na ono šta mi možemo sami popraviti i gdje možemo doprinijeti, profesor Cikotić je kazao da to upravo može biti ono što mi radimo i kroz ono čime se bavimo u životu, a shodno preporuci Muhammeda, a.s.

„Ako ćemo biti iskreni sljedbenici Poslanika, a.s, ono što je naša trenutna mogućnost jeste da u našoj školi budemo uspješni, da budemo dobri učenici, da sutra budemo dobri studenti, da na najljepši način dokažemo i potvrdimo da smo sljedbenici Muhammeda, a.s. Na taj način ćemo biti od onih koje Allah voli. Jer, Poslanik, a.s., kaže da Allah voli one koji nešto rade - da to urade na najbolji, na najkvalitetniji način“ – poručio je Suljo Cikotić.