U mjesecu martu tekuće godine naša škola se pridružila realizaciji aktivnosti „Školska i vršnjačka medijacija“. Nosilac i koordinator svih aktivnosti je CSSP - Centar za integrativnu medijaciju u Bosni i Hercegovini. Zbog pandemije korona virusa početak aktivnosti je odgođen, ali se edukacija ipak realizovala online. 

Krajem juna ove godine na dvodnevnom treningu, održanom u organizaciji CSSP-a, u Mostaru, profesori i učenici naše škole imali su priliku učiti i vježbati vještine medijacije. Odlična ekipa trenera - Kristina, Vlado i Snežana, dva dana je nesebično prenosila iskustva medijacije na sve učesnike. 

„Školska i vršnjačka medijacija“ program je ili projekt koji će, sigurni smo, zaživjeti u našoj školi. Ovih dana, nakon pauze od nekoliko mjeseci, zbog okolnosti u kojima se realizuje odgojno-obrazovni proces, krenuli smo sa školskim aktivnostima. Nadamo se da će školska i vršnjačka medijacija doprinijeti na pravi način poboljšanju komunikacije, međusobnih odnosa učenika, a posebno socioemocionalne klime u školi.

Predstavnici Karađoz-begove medrese na ovoj stručnoj obuci zahvaljuju organizatorima na prilici da budu dio tog značajnog projekta.