Kako je to tradicija u Karađoz-begovoj medresi, i ove godine su učenici trećeg razreda priredili „Oproštajno sijelo“ za maturante i maturantice. Generacija učenika trećeg razreda željela je na poseban način ispratiti svoje starije prijatelje, te je priredila manifestaciju „Dani maturanata“, tokom koje je izvedeno nekoliko sadržaja.

Oproštajno sijelo održano je u atriju škole, 3. maja 2017. godine, a otpočelo je odlomkom Časne Knjige, kojeg je proučila Rahma Podrug, da bi se nastavilo izvedbom kaside „Softini snovi“, koja je posebno napisana za tu oproštajnu noć. Učenici trećih razreda podsjetili su naše maturante i maturantice i na razloge zbog kojih su prije četiri godine upisali Karađoz-begovu medresu, prezentujući to kroz video koji je snimljen prije četiri godine, a koji je čuvan za ovu oproštajnu medresansku noć.

Stihovima su predstavljene ličnosti maturanata i maturantica, koje su napisale Mirnesa Zahirović i Ajla Bašić, a koji su odraz četverogodišnjeg drugovanja sa njima. Generacija učenika trećeg razreda htjela je cijeniti i doprinos razrednika i razrednih odgajatelja 372. generacije maturanata, te im se posebnom gestom i uručenim poklonima zahvalila za četverogodišnje vođenje maturanata i maturantica kroz medresanski život. Uručila je poklone razrednicima Nazifu Garibu, Harunu Maciću i Smaji Čolakoviću, kao i razrednoj odgajateljici Ilhami Puce-Hondo.

Uz to su organizovali i izbor „Moj maturant/ica“, u okviru kojeg su svi uposleni i učenici Karađoz-begove medrese svojim glasom mogli izabrati maturanta i maturanticu koji se istakao svojom pozitivnošću tokom medresanskog školovanja. Nagrade su pripale maturantima hafizu Aganu Hamzakadiću i Lejli Mujakić, a uručili su im ih profesori Saudina Šehić-Tulek i Meadin Mrndžić, razredni odgajatelji 373. generacije.

Pokloni su uručeni i svim maturantima i maturanticama, a na kraju programa pročitano je i oproštajno pismo, te su kao kruna medresanskog školovanja potekle „Uspomene“ sa usana svih prisutnih u atriju Karađoz-begove medrese.

Program je završen hair-dovom, koju je proučio profesor Nazif Garib.