Učenici četvrtog razreda Karađoz-begove medrese, koji pohađaju biologiju kao izborni predmet, posjetili su Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Tačnije, upriličili su posjetu Odsjeku za biologiju, te se upoznali sa radom i djelovanjem tog odsjeka.

Posjetu naših učenika Nastavničkom fakultetu realizovao je mr. Aldin Boškailo, profesor biologije u Karađoz-begovoj medresi.

Učenici su ostali oduševljeni onim što su vidjeli, a imali su priliku i naučiti nešto novo i usvojiti neka nova znanja iz predmeta koji pohađaju kao izborni u tekućoj školskoj godini.