U atriju Karađoz-begove medrese je večeras, 14. marta 2023. godine, priređena „Večer Kur'ana“. Navedeni program održan je u okviru projekta „Druženje s Kur'anom“, a shodno ideji i realizaciji profesora Nazifa Gariba. 

Podršku projektu „Druženje s Kur'anom“ svesrdno je dao menadžment Karađoz-begove medrese, a u proteklom periodu učenici i učenice naše škole trebali su napamet naučiti sure Kehf i Ja Sin. 
Tim povodom, a u čast onima koji su zadatak do kraja i ispunili, priređena je „Večer Kur'ana“.

Odlomke Časne Knjige učili su: Almin Durmić, Omar Ortaš, Bakir Smajlović, Naila Mujkić, Ajna Smajić, Hanan Hujić, Bakir Đonlagić, Ajna Alkić, Hamza Fijuljanin i Amina Habibija. Prevode proučenih odlomaka čitala je Munira Gazić. 
Navedeni učači su od strane menadžmenta naše škole, a na prijedlog profesora Gariba, nagrađeni novčanim nagradama. 

Nakon proučenih odlomaka Časne Knjige, prisutnima se obratio profesor Nazif Garib. On je govorio o značaju učenja Kur'ana, druženju sa Kur'anom, te na to ukazao kroz kur'anske i hadiske tekstove.

„Sa ovim programom ili projektom otpočeli smo početkom drugog polugodišta i zadatak je bio da do 10. marta učenici i učenice napamet nauče sure Kehf i Ja Sin. Večeras smo zbog toga odlučili sve ove koji su nam učili kur'anske odlomke i nagraditi određenim hedijama. Naravno, oni koji su se odvažili da nauče te sure nisu znali da ćemo ih ovim hedijama nagraditi. Vjerujem da su to uradili u ime Allaha i to je posebnost ovog što su naučili u proteklom periodu. Molim Uzvišenog da ovo njihovo druženje sa Kur'anom ukabuli, da ih mnogostruko nagradi, da im podari obilnu nagradu, obilje sabura i čestito društvo, a vi ostali se ugledajte na njih“ – rekao je profesor Garib.

Nakon uručivanja nagrada svim učačima, program je završen dovom. 

Foto: Mirza Garib