Likovno-literarna sekcija, čiji rukovodilac je mr. Lejla Mušić, organizirala je maturantsku likovnu izložbu u atriju Medrese povodom ispraćaja 376. generacije maturanata i maturantica. Učenice su u toku školske 2019/2020. učile i i razvijale talenat uz nadzor akadamske slikarice Maje Behmen-Novalić. Zbog pandemije, u ovoj školskoj godini ta saradnja nije realizirana pa su učenice u svojim radovima, koje imate priliku vidjeti na našoj stranici, pokazale sve što su naučile u periodu dok su radile uz nadzor mentora.

Maturantice Karađoz-begove medrese, čije radove možete vidjeti, su: Belma Serhatlija, Ranija Hiyari, Hadžera Filan, Adna Hodžić, Amina Rizvić.

Belma Serhatlija dolazi iz Konjica. U Konjicu pohađa Školu slikanja „Zuko i Lazo“. Za Medresu se odlučila što pored svjetovnog pruža i vjersko obrazovanje, ali i mogućnost razvijanja učeničkih afiniteta kroz različite sekcije.

Ranija Hiyari je iz Sarajeva. Medresu opisuje kao školu koja se kvalitetom odgoja i obrazovanja izdvaja od drugih škola, te je zato i bila njen izbor nakon osnovne škole. Danas kad završava, ističe da je presretna što je imala priliku biti dio Horske i Likovno-literarne sekcije koje su joj otvorile širi prostor učenja i odgoja, kao i Volonterska sekcija.

Adna Hodžić nam je došla, također, iz Sarajeva. Adna ističe da je Medresu odabrala zbog vjerskog odgoja i obrazovanja, a Medresu u Mostaru kao logičan slijed puta starije sestre, ali i svih vannastavnih aktivnosti koje su prezentirane na “Vikendu u medresi” na koji je došla kao učenica završnog razreda osnovne škole. Istakla se kao član Horske, ali i Likovno-literarne, te Volonterske sekcije.

Hadžera Filan u Medresu je došla iz Gornjeg Vakufa vođena idejom da Medresa nudi najbolje lekcije za život kao i priliku za cjeloživotna prijateljstva, ali i razvijanje talenata kroz raznoliku lepezu školskih sekcija Medrese. Ona smatra da je pored odgojno-obrazovnog dijela koji joj je medresa ponudila, dodatnu „školu“ dobila kroz Likovno-literarnu sekciju.

Amina Rizvić nam iz Kaćuna donosi ljubav prema ilahiji i kasidi, ali i kistu. Zato je bila redovan član i Horske i Likovno-literarne sekcije u toku medresanskog školovanja za koje kaže da je potpuno promijenilo i od nesigurne djevojčice u 1.razredu dovelo do zrele maturantice 376. generacije.

Maturantice su saglasne da spoj vjerskog i svjetovnog obrazovanja je upravo ono što treba mladom čovjeku da bi se našao duhovni balans i oduprlo izazovima. Kažu da su u toku školovanja imale i lijepih i teških momenata, ali danas kada izlaze iz Medrese, smatraju da su upravo ti naizmjenični momenti pružili potpun odgojno-obrazovni ambijent koji je mladom čovjeku potreban, te izražavaju zahvalnost kolektivu Karađoz-begove medrese na posvećenosti i predanosti i njihovoj, kao i svim dosadašnjim generacijama.