Odlukom Školskog odbora mjesečna uplata za boravak učenika u Internatu Karađoz-begove medrese za novu školsku 2016/2017. godinu iznosi:

mjesec septembar – 150 KM,

mjeseci oktobar, novembar, decembar – 180 KM,

januar – 100 KM,

februar, mart, april – 180 KM,

maj – 150 KM.

Uplate se mogu izvršiti putem žiroračuna: 160 460 014 601 2150 (Vakufska banka).

Primalac:
Muftijstvo mostarsko


Svrha uplate:
Uplata za Internat (za učenika: navesti ime i prezime)
 

Bankovni podaci za uplate iz inostranstva:
(Banka korisnika) BIC CODE: VAKUBA22 VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO BENEFICIARY:

(Korisnik) IBAN: BA391606020000058798 MUFTIJSTVO MOSTARSKO TRG
MUSALA 1, 88104 MOSTAR
 SVRHA UPLATE: Uplata za Internat (za učenika: navesti ime i prezime)