U sklopu izborne nastave iz predmeta Hemija, učenici 3. razreda Karađoz-begove medrese su u srijedu , 15. marta 2023. godine, posjetili laboratoriju na Agromediteranskom fakultetu.

Realizovanu posjetu predvodila je mr. Emina Vujinović-Mehremić, profesorica Hemije u našoj školi.

Učenici su se upoznali sa laboratorijskim posuđem i aparaturom. Prisustvovali su zanimljivim demonstracionim eksperimentima koje su im prikazale studentice Agromediteranskog fakulteta. 

Karađoz-begova medresa zahvaljuje Agromediteranskom fakultetu na ukazanom gostoprimstvu i na prilici da se realizuje jedna takva ideja.