Četvrto predavanje u okviru ciklusa rebiu-l-evvelskih predavanja pod nazivom „Poslanik, a.s., u priči“ održano je 12. decembra 2017. godine  u Karađoz-begovoj medresi. Predavanje je održao prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese.

Ašare na početku programa proučio je Sead Ibrahimbegović, a kasidu o Poslaniku, a.s., Omer Avdić, maturanti naše škole.

Profesor Tulek se u svom obraćanju osvrnuo na detalje o kojima se malo govori tokom mjeseca rebiu-l-evvela, a to su detalji oko preseljenja Muhammeda, a.s., sa dunjaluka na ahiret.

„Mjesec rebiu-l-evvel je i mjesec smrti Muhammeda, a.s., i večerašnje moje kazivanje o Poslaniku biti će upravo kazivanje o preseljenju Poslanika, s.a.v.s., sa dunjaluka na ahiret.  Na određeni način Poslanik, s.a.v.s., najavio je svoju smrt i svoj odlazak sa ovog svijeta. Jedan od znakova bila je objava sure En-Nasr. Za ovu suru tumači Kur'ana navode da je kao kompletna objavljena Poslaniku, a.s.  To je bio jedan od znakova završetka Poslanikovog života, ali i završetka objave Časnog Kur'ana.“


Profesor Tulek je u svom obraćanju podsjetio i na sve momente koji su prethodili smrti Muhammeda, a.s., a jedan od njih je bio i trovanje Poslanika, o čemu se on povjerio svojoj supruzi Aiši kako osjeća gorčinu u svojim ustima od tog trovanja, u trenutku kada mu se približio kraj ovodunjalučkog života. Podsjetio je i na posljednje susrete Poslanika, a.s., sa ashabima, kazavši da je posljednji savjet Poslanika, a.s., bio: „Namaz, namaz“, što je poruka svima nama, koji živimo i stoljećima nakon Poslanika da čuvamo svoj namaz, jer je namaz prvo za što ćemo biti pitani na Sudnjem danu.

„Mi treba da ozbiljno shvatimo ovu oporuku Poslanika, a.s., tj. da držimo i čuvamo namaz do kraja svoga života“ – poručio je direktor Tulek.

Istakao je i značaj dana ponedjeljka u Poslanikovom životu, kazavši: „Poslanik se rodio 12. rebiu-l-evvela, u ponedjeljak, i preselio na ahiret isto 12. rebiu-l-evvela, u ponedjeljak.  Živio je tačno 63 godine. U isto vrijeme je, kada je došao na ovaj svijet, i otišao sa ovoga svijeta. Inače, ponedjeljak je Poslanik označio kao dan u kojem se on rodio, dan u kojem mu je počela dolaziti objava, dan kada je učinio hidžru iz Mekke u Medinu, i na kraju dan smrti Poslanika“.

Ciklus edukativnih predavanja o Poslaniku, a.s., pod nazivom „Poslanik, a.s., u priči“ organizovali su, u toku mjeseca rebiu-l-evvela, Karađoz-begova medresa i njena ovogodišnja – 373. generacija maturanata i maturantica.

Uz ciklus predavanja, mjesec rebiu-l-evvel su obilježili i nizom drugih korisnih i vrijednih sadržaja. Time su poručili da Poslanik, a.s., jeste njihov životni uzor i njihov vodič u životu.