Kako je to tradicija u Karađoz-begovoj medresi, i ove godine su učenici trećeg razreda priredili „Oproštajno sijelo“ za maturante i maturantice. Generacija učenika trećeg razreda željela je na poseban način ispratiti svoje starije prijatelje, te je priredila internu manifestaciju „Dani maturanata“, tokom koje je izvedeno nekoliko sadržaja.

Oproštajno sijelo održano je u atriju škole, 31. marta 2021. godine, a otpočelo je odlomkom Časne Knjige, da bi se nastavilo izvedbom kaside „Softini snovi“, koja je posebno napisana za tu oproštajnu noć. Poruku maturantima i maturanticama uputila je mr. Merjem Muratović-Šuta. 

Stihovima su predstavljene ličnosti maturanata i maturantica, a koji su odraz četverogodišnjeg drugovanja sa njima. Generacija učenika trećeg razreda htjela je cijeniti i doprinos razrednika i razrednih odgajatelja 376. generacije maturanata, te im se posebnom gestom i uručenim poklonima zahvalila za četverogodišnje vođenje maturanata i maturantica kroz medresanski život. Uručila je poklone razrednicima profesorima Arminu Abazi, Merjem Muratović-Šuta i Smaji Čolakoviću, kao i razrednim odgajateljima profesorima Nazifu Garibu i Ilhami Puce-Hondo.

Uz to su organizovali i izbor „Moj maturant/ica“, u okviru kojeg su svi uposleni i učenici Karađoz-begove medrese svojim glasom mogli izabrati maturanta i maturanticu koji se istakao svojom pozitivnošću tokom medresanskog školovanja. Nagrade su pripale maturantima Imranu Taliću i Raniji Hiyari, te Šehidi Bašić i Tariku Buljubašiću, koji se kratkim obraćanjem prisjetio pređenog medresanskog puta, uz suzu koja je kvasila njegovo lice. 

U ime maturanata i maturantica 376. generacije obratio se i Adin Junuzović, koji je, na kraju svog obraćanja, kao četverogodišnji član Novinarske sekcije, uručio vrijedan poklon u ime generacije – fotoaparat, profesoru Meadinu Mrndžiću, rukovodiocu navedene sekcije. 

Pokloni su uručeni i svim maturantima i maturanticama, a na kraju programa pročitano je i oproštajno pismo, te su kao kruna medresanskog školovanja potekle riječi kaside „Uspomene“.

Foto: Emrah Din Dželilović