Obavještavaju se učenici Karađoz-begove medrese koji nisu položili maturski ispit da su obavezni izvršiti prijavu mature u periodu od 11.01.2016. do 20.01.2016. godine. 
Termini za polaganje mature u januarskom maturskom roku planirani su u periodu od 26.01.2016. do 28.01.2016.godine. 
Raspored polaganja ispita po predmetima naknadno će biti istaknut  na oglasnoj ploči i web stranici škole.