U atriju Karađoz-begove medrese je u srijedu, 19. februara 2020. godine, održana promocija novog programa učenja engleskog jezika za talentovane učenike naše škole, a pod nazivom LEAD program (Leadership English and American Democracy). 

Učenicima je o značaju poznavanja engleskog jezika i korisnosti pohađanja ovakvih programa  govorio prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. On je učenicima ukazao na potrebu izučavanja engleskog jezika, te ih pozvao da iskoriste priliku učenja engleskog jezika za talentovane učenike, doprinoseći tako svom ličnom razvoju, ali i napretku škole i države. 

Osnovne karakteristike i koncept LEAD programa predstavila je mr. Lejla Mezit, profesorica engleskog jezika u Karađoz-begovoj medresi i rukovodilac ACCESS programa u našoj školi, koji je po definiciji i izvođenju veoma sličan LEAD-u.  

Tokom programa obratili su se i nekadašnji i sadašnji polaznici Access programa, te su sa prisutnima podijelili utiske i sjećanja o pohađanju tog programa, pozvavši mlađe medresanske prijatelje da se prijave i aktivno uključe u LEAD program. 

Karađoz-begova medresa je jedna od pet škola u Bosni i Hercegovini u kojoj će se realizovati LEAD program i jedina medresa u našoj domovini koja svojim učenicima nudi tu jedinstvenu priliku. Ovo je još jedan zajednički projekat Karađoz-begove medrese i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, na čemu se Medresa svesrdno zahvaljuje, a svojim učenicima želi dosta uspješnih i korisnih časova LEAD-a.