U Karađoz-begovoj medresi su jučer, 28. novembra 2019. godine, održani drugi Susreti debatnih klubova bh. medresa. Susrete je otvorio prof. hfz. Aid Tulek, director Karađoz-begove medrese.

Učešće su uzele Gazi Husrev-begova medresa iz Sarajeva sa profesorom Edinom Baltom, Behram-begova medresa iz Tuzle sa profesorom Ahmedom Omerovićem, Medresa “Osman efendija Redžović” iz Visokog sa profesorom Suadom Smailhodžićem i domaćini Karađoz-begova medresa sa profesorom Harunom Macićem.

Tema debatnih susreta bila je “Prevencija i borba protiv ovisnosti kockanja”.  Bolest ovisnosti o kockanju je velika pošast koja je izražena vise nego i u jednoj državi Evrope. Učenici su pokazali zavidan nivo znanja i ukazali na kompleksnost problema jer najbolji rezultati bi se postigli koordinacijom državnih organa, odgojno-obrazovnih institucija, vjerskih i nevladinih organizacija, medija i svih segmenata društva.

Naravno, govornici su istakli da je posebna odgovornost na vjerskim zajednicama.
Našu školu su odlično predstavili učenici:  Hurija Proho, Jusuf Mičijević, Sara Sarajlić, Amina Čolak i Aldin Bajrić.

Foto: Idriz Zahirović i Adin JUnuzović