Januarski maturski ispitni rok u Karađoz-begovoj medresi biti će održan u periodu   22 - 24. januara 2018. godine. Kandidati su dužni prijaviti maturski ispit kod sekretara škole do 17. januara 2018. godine i do tada izmiriti svoje materijalne obaveze.  

Raspored polaganja maturskog ispita:

Maturski rad i bosanski jezik i književnost – 22. januara 2018. godine,  


arapski jezik i kiraet – 23. januar 2018. godine,

fikh – 24. januar 2018. godine.  

Kandidati mogu boraviti u Internatu Karađoz-begove medrese shodno rasporedu polaganja maturskog ispita.  

Hairli i uspješno polaganje želimo!