Proteklih trideset dana imali smo priliku nadahnuti se sa izvora ramazanskih blagodati i radosti, te napojiti i osnažiti svoju dušu ibadetima i dobročinstvima. 

Kao kruna ramazanskih blagodati stiže nam Ramazanski bajram, poput najveće radosti i saznanja da smo u danima ramazana Gospodaru odani i pokorni bili. 

Sa dolaskom najvećeg blagdana muslimana Karađoz-begova medresa, cijeneći značaj svih Vas u njenom postojanju, radu, djelovanju i pozitivnom prezentovanju, upućuje dovu Uzvišenom da Vam ramazanske ibadete Milostivi upiše u Vaša dobra djela, koja ćete kao radost naći na Određenom danu, a da Vas u danima Ramazanskog bajrama obasja nurom hajra, bereketa i porodične, komšijske, prijateljske sreće, želeći Vam:

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!