U sklopu tradicionalne manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“ priređen je još jedan sadržaj. Riječ je o hatma-dovi vakifu Karađoz-begu. Hatma-dova proučena je u Karađozbegovoj džamiji – vakufu najvećeg vakifa Hercegovine.

Suru Ja Sin, kao i kraće kur'anske sure, te hatma-dovu proučili su maturanti 372. generacije Karađoz-begove medrese, dok se na samom početku programa prisutnim džematlijama obratio profesor Smajo Čolaković, razrednik jednog od odjeljenja ovogodišnjih maturanata i maturantica.

Profesor Čolaković je istakao značaj ovakvih okupljanja i značaj čuvanja vakufa.

Kazao je: „Večeras smo ovdje, na hatma-dovi vakifu, a pri ispraćaju 372. generacije maturanata, jer je to naš dug, i mi to tako i shvatamo. To je jedan dio, jedan dijelić onogo što ćemo mi prema našem vakifu učiniti pred njegovu dušu. Nikada mu se ne možemo odužiti za njegova djela i njegove hajrate, koje nam je ostavio, za njegove objekte koji i danas služe svojoj namjeni.“

Ispraćajući još jednu generaciju maturanata i maturantica, profesor Čolaković je iskazao poruku da budu uvijek na putu dobra i prvi u našem narodu.
„Neka naši maturanti i maturantice uvijek budu elita u svom društvu, svom narodu i svojoj državi, ali u pravom smislu te riječi. Da prednjače u smislu islamskog odgoja i obrazovanja i svega onoga što su naučili u Medresi u protekle četiri godine njihovog školovanja“ – kazao je profesor Čolaković.