Učenici izborne nastave iz biologije posjetili su, 21. marta 2017. godine, Nastavnički fakultet i prisustvovali manifestaciji „Dani prirodnih nauka“.
Posjetu je predvodio mr. Aldin Boškailo, profesor biologije u našoj školi. Manifestaciju je organizovao Odsjek za biologiju i hemiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“.

Uz to, na pomenutom fakultetu je od 21. marta 2017. godine postavljena i otvorena stalna izložba fotografija pod nazivom „Endemične, rijetke i ugrožene biljke Grada Mostara“.
Organizatori izložbe su Karađoz-begova medresa i Nastavnički fakultet.