U prostorijama Karađoz-begove medrese je danas, 27. oktobra 2020. godine, održana sjednica Upravnog odbora Kluba diplomanata Karađoz-begove medrese.
Na sjednici je razgovarano o dosadašnjem radu Kluba diplomanata, ali i budućim planovima i aktivnostima koje Klub namjerava sprovesti. Sjednici je prisustvovao i profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese.

Nakon isteka četverogodišnjeg mandata na mjestu predsjednika Upravnog odbora Kluba diplomanata mr. Dini efendiji Maksumiću (357. generacija diplomanata) i generalnog sekretara dr. Harisu Omeriki (362. generacija diplomanata), Upravni odbor Kluba diplomanata je još u mjesecu septembru tekuće godine održao sjednicu, te izabrao novo rukovodstvo. 

Nakon sjednice u septembru upućen je zahtjev Ministarstvu pravosuđa, lokalne uprave i samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona kako bi se izdalo rješenje o potvrdi imenovanja novog rukovodstva, te se unijele promjene u Klubu diplomanata, a koje se odnose na promjene lica ovlaštenih za zastupanje, predstavljanje i promjenu članova organa upravljanja Klubom diplomanata. 

Inače, Klub diplomanata Karađoz-begove medrese upisan je u Registar Ministarstva pravosuđa, lokalne uprave i samouprave HNK-a, te su načinjene sve potrebne izmjene prilikom imenovanja novog rukovodstva. 

Na današnjoj sjednici izvršena je i primopredaja dužnosti novom rukovodstvu, a po preuzimanju Rješenja Ministarstva pravosuđa, lokalne uprave i samouprave HNK-a, izdatog za pravno imenovanje novog rukovodstva. 

Na mjesto predsjednika Upravnog odbora Kluba diplomanata Karađoz-begove medrese izabran je profesor Meadin Mrndžić (359. generacija diplomanata), a na mjesto generalnog sekretara imenovana je profesorica Amina Imami (360. generacija diplomanata).