Karađoz-begova medresa je nastavila sa realizacijom programa manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“. U prostorijama naše škole održana je, 7. marta 2023. godine, maturantska akcija darivanja krvi, koju je podržao veliki broj maturanata i maturantica 378. generacije.
Akcija je održana po 24. put u našoj školi, a u saradnji sa Transfuzijskim centrom Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“. 

Ova saradnja Karađoz-begove medrese i Transfuzijskog centra traje od 1999. godine i ispraćaja prve poslijeratne generacije maturanata i maturantica.
Akciju darivanja krvi podržali su profesori, odgajatelji, uposleni Karađoz-begove medrese, kao i roditelji ovogodišnjih maturanata i maturantica. 

Inače, manifestacija „Dani Karađoz-begove medrese“ svake godine obiluje različitim sadržajima, a poseban segment čine humanitarni sadržaji, kroz koji se naši učenici podstiču na saosjećanje i pomaganje drugima. Maturantska akcija darivanja krvi jedan je od takvih sadržaja. 

Foto: Salem Memić