U Karađoz-begovoj medresi je večeras, 7. novembra 2019. godine, održano drugo po redu predavanje u okviru ovogodišnjeg ciklusa predavanja „Poslanik, a.s., u priči“. 
Navedeni ciklus predavanja održava se svake godine u mjesecu rebiu-l-evvelu, a u sklopu manifestacije „Uzor si mi, Poslaniče“. 

O Poslaniku čovječanstva večeras je u atriju Karađoz-begove medrese govorio hafiz Špendi Fidani, koordinator za edukaciju u Studentskom centru Islamske zajednice u BiH i diplomant Karađoz-begove medrese.

Hafiz Fidani se kroz nekoliko segmenata iz života Poslanika osvrnuo na njegovu ličnost i misiju, ali i kroz kur'anske ajete podsjetio prisutne ko je bio Muhammed, a.s., i kakva je bila njegova uloga na ovom svijetu za sve nas. 

„Ja bih vam preporučio da u mjesecu rebiu-l-evvelu pročitate neku od biografija Muhammeda, a.s., i da vidite kroz šta je sve on prošao u životu. Iako je najodabraniji od svih stvorenja, ipak je i on samo ljudsko biće. I sva iskušenja koja je on imao, a znamo da je on imao najveća iskušenja, bila su tu da ga učvrste u životu. Nema ovdje nikog od nas ko nema takvih iskušenja, nešto što ga mori, što mu ne da naprijed. Zamislite onda breme koje je imao Poslanik, a.s., na svojim leđima. Breme Objave – prenošenja Božije riječi čovječanstvu“ – istakao je, govoreći o poteškoći izvršavanja Poslanikove misije, hafiz Fidani. 

Kazujući o Poslanikovoj misiji i njegovom značaju, kao plemenitom uzoru, u našim životima, hafiz Fidani je posavjetovao prisutne da na određeni način ostvare vezu sa Poslanikom i na tako zarade i dobro djelo. Pozvao ih je da svakodnevnim donošenjem salavata budu u stalnoj vezi sa najplemenitijim bićem koje je zemljom hodilo. 

„Kako ćemo upostaviti vezu sa Poslanikom? Veza sa Poslanikom se uspostavlja salavatima. Zato, gradite odnos i vežite se uz Poslanika sa stalnim salavatima. Učite svaki dan redovno salavate. Nemojte ih nikada zaboraviti. Imaju različite vrste salavata. Allahovi salavati na Pejgambera, salavati meleka na Pejgambera, salavati vjernika na Pejgambera, salavati Allaha na vjernika, salavati Pejgambera na vjernika. Šta se dešava kada mi donesemo salavat? Taj salavat se prenosi Pejgamberu, s.a.v.s. I, kako nam je objasnio u predajama, imaju meleki koji su zaduženi da dostavljaju njemu naše salavate“ – pojasnio je hafiz Fidani, pozivajući okupljene da učenjem salavata održavaju svoju vezu sa Muhammedom, a.s. 

Nakon poučnog predavanja kasidu o Poslaniku, a.s., izveo je Adnan Pajević, dok je profesor Meadin Mrndžić interpretirao priču iz života Poslanika, a koja govori o Ukaševom odnosu i ljubavi prema Allahovom miljeniku. 

U završnom dijelu programa priređeno je iznenađenje za tri djevojke, članice Info-servisa, Kursa islama i učenice Karađoz-begove medrese, a koje su u proteklom periodu donijele važnu odluku u životu i svoje glave okrunile mahramom. Tako je mladost Info-servisa za mlade i Karađoz-begove medrese uručila tim povodom poklone Amerisi Džiho, Adni Džiho i Nudžejmi Kaminić.
Trenutak uručivanja poklona tim lijepom povodom propraćen je učenjem tekbira, ali i suzama koje su se vidjele na licima tih djevojaka. 

Foto: Idriz Zahirović, Amar Hrgić i Adin Junuzović