Završni program manifestacije „Muhammed, a.s., je milost svima“ održan je posljednjeg dana mjeseca rebiu-l-evvela 1439. hidžretske godine u atriju Karađoz-begove medrese. Maturanti i maturantice 373. generacije, zajedno sa svojim razrednim odgajateljima, priredili su Večer Kur'ana i ilahija i kasida.

Učenjem odlomaka Časnog Kur'ana prisutne su počastili: Rahma Podrug, Ismet Kadrić, Samir Mumić i hafiz Kasim Čelenka. Ilahije i kaside izvodili su maturanti i maturantice: Rijad Jeleč, Omer Avdić, Sead Ibrahimbegović, Fatima Cikotić, Nejra Gromila, Esma Mukić, Maida Hamzabegović i Rahma Podrug.

U okviru programa vazi-nasihat kazivao je prof. Suljo Cikotić, pomoćnik direktora za Internat.
U svom obraćanju je istakao: „Ono što posebno mene raduje jeste da, uistinu, mladost Karađoz-begove medrese  ovim manifestacijama i na ovaj način pokazuje da je, zaista, na putu Poslanika. Jer, djelima se islam pokazuje! Zato se posebno želim zahvaliti i izraze poštovanja iskazati 373. generaciji maturanata koja je iznijela niz programa ove godine i nadam se da će svake naredne godine to biti podstrek da i buduće generacije rade na tome putu i budu još uspješnije.“

Sva odjeljenja naše škole mogla su učestvovati i na literarnom konkursu „Poslaniče, srcem ti kazujem“, u okviru kojeg su mogla napisati recital o Muhammedu, a.s. Najbolji su nagrađeni te rebiu-l-evvelske večeri. Nagrada za 1. mjesto pripala je I C razredu, za 2. mjesto I A razredu, dok je nagrada za 3. mjesto pripala III A razredu.  Nagrade su uručili predsjednici i predsjednice razrednih zajednica četvrtog razreda.

Posebna nagrada, kao vid podrške 373. generacije svome hafizu, uručena je hafizu Kasimu Čelenki, koji je u mjesecu rebiu-l-evvelu uspješno okončao polaganje hifza pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Program, koji su uspješno moderirale maturantice Mirnesa Zahirović i Dženana Karaga, završen je hair-dovom. 

Foto: Merzuk Bećirović