U Mostaru je u toku održavanje manifestacije Svjetski dan srca, a koju organizuje Udruga kardiologa Hercegovačko-neretvanskog kantona. Njen prepoznatljiv sadržaj jeste ulična utrka za učenike osnovnih i srednjih škola grada Mostara, koja se održala 3. oktobra 2015. godine, a u kojoj su učestvovali i učenici Karađoz-begove medrese. Kao ni prethodnih godina, ni ove se naši učenici nisu vratili bez medalja. 
Našu školu predstavljali su učenici: Ajdin Pindžo, Edin Maslo, Izet Beširović, Rijad Husović, Mahir Bekrić, Irhad Omeragić, Ferid Džanan, Edin Vrebac, Ramo Ibrahimović, Amir Jagodić i Muhamed Cvrčak, predvođeni profesorom Adnanom Dizdarevićem.
Na pobjedničkom tronu našli su se naši učenici:
1. mjesto u kategoriji prvih i drugih razreda srednjih škola osvojio je Edin Vrebac, učenik 2. razreda Karađoz-begove medrese,
1. mjesto u kategoriji trećih i četvrtih razreda srednjih škola osvojio je Amir Jagodić, učenik 3. razreda Karađoz-begove medrese, 
2. mjesto u kategoriji trećih i četvrtih razreda učenika srednjih škola osvojio je Ramo Ibrahimović, učenik 4. razreda Karađoz-begove medrese!
Ovo je šesta godina da su učenici Karađoz-begove medrese na pobjedničkom tronu, odnosno osvajači jednog ovakvog takmičenja u gradu na Neretvi!Najiskrenije čestitke upućujemo našim učenicima koji su ostvarili pomenute rezultate, te svim ostalim iz ekipe, koji su dostojanstveno predstavili našu školu na održanom takmičenju i ušli među deset najboljih, kao i profesoru Adnanu Dizdareviću.