Karađoz-begova medresa je jučer, 30. maja 2017. godine, organizovala zajednički iftar za sve svoje uposlenike, kao i za ovogodišnje maturante i maturantice koji se nalaze u Karađoz-begovoj medresi na polaganju maturskog ispita.

Nakon zajedničkog klanjanja akšam-namaza svi prisutni su iftarili u restoranu naše škole. Selame i riječi dobrodošlice iskazao im je prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. On je istakao važnost ramazanskih dana i radost što ih provodimo zajedno, te u tom ramazanskom ozračju postižemo uspjehe na planu rada i djelovanja Karađoz-begove medrese.

Po prvi put zajednički su sa svim uposlenima iftarili i maturanti i maturantice, kojima je direktor Medrese poželio da uspješno polože maturski ispit i da se svi zajedno družimo i u džennetu, akoBogda!