U našoj ramazanskoj rubrici „Ramazanska poruka hafiza Karađoz-begove medrese“ četvrtu poruku upućuje hafiza Zekija Krvavac, diplomantica 368. generacije maturanata naše škole, a danas apsolventica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Hafiza Zekija u svojoj ramazanskoj poruci ističe:
„Činjenica da smo svjesni blagodati prisustva ramazana  sama po sebi je nešto na čemu se trebamo zahvaliti. Mnogo je onih koji toga nisu svjesni i koji su  uskraćeni svih ljepota ovih mubarek dana. 

U ovom mjesecu duhovnog preporoda i prilike za naše lično preispitivanje, svaki vjernik nastoji popraviti svoj život i unijeti u njega onu potrebnu svježinu. Upravo nam Kur'an to nudi. On biva razlogom za to da se okupljamo u halke, kako bi ga učili, slušali i razmišljali o njegovim mudrostima. Nadnesemo li se nad kur'anske dragulje, dopustit ćemo Kur'anu da promijeni nabolje naše biće i oplemeni ga.

Budući da nam ramazan dolazi u dijelu godine kada  studenti imaju ispite, kada većina ljudi radi, a mnogi ne mogu sebi priuštiti godišnji odmor u periodu ramazana,  trebamo tome i naše ramazanske aktivnosti prilagoditi. Nužno je naglašavati da je i rad u ime Allaha ibadet, da je sticanje znanja u ime Allaha ibadet, da je održavanje lijepih međuljudskih odnosa svojevrstan ibadet.

Osmijeh,  lijepa riječ, lijep savjet, sadaka i međusobno pomaganje, također su ibadet. Na tragu toga, svaki pojedinac nam je izuzetno bitan i važan, kako kod Allaha, tako i u izgradnji zdravog i kvalitetnog džemata, zajednice, mjesta i društva. A naši lični doprinosi na tom putu dio su odgovornosti za koje ćemo biti pitani kod Allaha.
Neka to bude jedan od naših ramazanskih zadataka: usavršiti i popraviti sebe, da bi sutra popravili svoju sredinu.“