Na našem web-portalu i Facebook stranici pokrećemo ramazansku rubriku „Ramazanska poruka hafiza Karađoz-begove medrese“. Šta ramazan kao poseban mjesec u hidžretskoj godini predstavlja našim hafizima i u čemu pronalaze ramazansku inspiraciju ili moto za svoje djelovanje, saznat ćemo iz njihovih ramazanskih poruka.

Prvu ramazansku poruku upućuje hafiz Špendi Fidani, diplomant 358. generacije maturanata Karađoz-begove medrese, a danas imam u džematu Ljubljana, u Sloveniji.

Pročitajmo i okoristimo se savjetima hafiza Fidanija.

„Ramazan je meni godišnja detaljna analiza djelovanja, promišljanja, stanja, uspjeha, poraza, ciljeva i vizije. U svakome danu pokušavam pronaći odgovore.

Nalazim ih, najčešće, u „običnim“ stvarima. Za mene je fascinantno da Stvoritelj u Kur'anu kao ajet/znak koji je slao faraonu spominje skakavce, žabe ili krpelje!?

Ramazan je moje vrijeme kada posebno revidiram svoj odnos prema Božijim ajetima kroz životna događanja oko mene. Post podstiče srčani/duhovni vid i budnu svijest kojom stvari vidimo kakve one u suštini jesu, a ne kako nam ih neko predstavlja, servira i reklamira.

U odnosu na kur'anske poruke svoj život pokušavam živjeti poput sportiste u ''Free climbingu“ (Sportskom penjanju). Taj sport, nažalost, ne upražnjavam, ali mi njegova filozofija pomaže u  duhovnom rastu i napredovanju. Da,  postoje ajeti ili sure koje sada proživljavam i spozajem, ali i oni koji su još 'neotkriveni' za mene, pa svoj pogled usmjeravam prema gore/naprijed, prema ajetima i surama do kojih valja doći ulažući trud kako bi  ih dokučio, a krajičkom oka gledam prema dolje/nazad nastojeći izbjeći pad ili neuspjeh, tako da su ajeti ili sure, svaki na svoj način, u različitim okolnostima i životnim prilikama pokretačka snaga u mome životu.


U prvom dijelu ramazana intenzivno sam razmišljao o sljedećem ajetu i ovako sam ga, za sebe, preveo i razumio: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

''Zato, neka se i oni (ljudi) odazovu na Moje pozive, i  vjeruju u Mene potpunim uvjerenjem, kako bi time došli do puta koji vodi poboljšanju i dobrobiti za njihovu vjeru i život (rušd).'' (El-Bekare, 186.)


Ramazan je prilika da se naučimo odazivati na pozive i da jačamo svoje uvjerenje čime otvaramo put ka poboljšanju i dobrobiti za našu vjeru i naš život.“