Debata

U sklopu manifestacije Dani Karađoz-begove medrese, a povodom ispraćaja 360. generacije maturanata održana debata na temu Kultura življenja i dijaloga u multietnickoj sredini (05. 05. 2005. g.)

9

3970

1